Ηλεκτρομηχανολογικά – Βιομηχανικά Ενεργειακά

Βασικός Τομέας Ενασχόληση της Εταιρείας με Εξειδίκευση στην Κατασκευή Έργων ΔΕΔΔΗΕ (Έργα ΔΕΗ) σε όλη την Ελληνική Επικράτεια.

Η πολυετής εμπειρία μας στην κατασκευή δικτύων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας μας έχει πλέον καθιερώσει ως ένα απο τους σημαντικότερους κατασκευαστές δικτύων για λογαριασμό του ΔΕΔΔΗΕ.

Τα στελέχη της εταιρείας μας εγγυώνται την εύρυθμη και επιτυχή ολοκλήρωση όλων των δημοσίων έργων που έχουμε αναλάβει και πρόκεται να αναλάβουμε στο μέλλον.