Ηλεκτρομηχανολογικά – Βιομηχανικά Ενεργειακά

Βασικός Τομέας Ενασχόληση της Εταιρείας με Εξειδίκευση στην Κατασκευή Έργων ΔΕΔΔΗΕ (Έργα ΔΕΗ) σε όλη την Ελληνική Επικράτεια