Οδοποιία – Υδραυλικά

Κατασκευή Πάσης Φύσεως Δημοσίων Έργων Οδοποιίας και Υδραυλικών.

Η χρήση του εξειδικευμένου εξοπλισμού μας και των άρτια καταρτισμένων στελεχών μας εξασφαλίζει την άρτια εκτέλεση πάσης φύσεως Δημοσίων Έργων Οδοποιϊας και Υδραυλικών.