Τα Έργα μας

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΙΑ ΣΤΑΘΜΟ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ ΣΤΟΝ ΧΥΤΑ ΜΑΥΡΟΡΑΧΗΣ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ η κατασκευή Εναερίου και Υπογείου Δικτύου Μέσης Τάσης καθώς για την Διασύνδεση Σταθμού Βιοαερίου Ιδιοκτησίας “ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε.” στο ΧΥΤΑ Μαυροράχης.