Τα Έργα μας

Διαγωνισμός ΔΕΔΔΗΕ ΔΔ-210

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η εταιρεία ΠΥΛΩΝΑΣ Α.Τ.Ε. ανακοινώνει την συμμετοχή της στον Διαγωνισμό του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. με αριθμό διακήρυξης ΔΔ-210 στις 12/05/2021 για την ανάδειξη αναδόχων κατασκεύης και συντήρησης έργων δικτύων Διανομής.